CASE - BRÄNDISTRATEGIA JA ASIAKKUUKSIEN HOITOSUUNNITELMA

                  Toimiala: Terveydenhuolto

          Liikevaihto: 5Me

          Henkilöstö: 20

Ongelma/haaste:

Yritys laajeni yritysostoin useammalle paikkakunnalle. Ketjun brändihierarkia ja erityisesti erottava kilpailuetu ei ollut selkeä, eikä asiakashyötyjä ollut mietitty kohderyhmittäin. 

                            

Ratkaisu:

          Yhtiön kilpailuedut ja vahvuudet suhteessa asiakkaiden odotuksiin ja kilpailijoiden vahvuuksiin kirkastettiin. Samalla ne kirjattiin helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon.

          Edellä mainittujen erottavien asiakashyötyjen jalkauttaminen markkinointi-, myynti- ja asiakastyöhön mallinnettiin ja oheistettiin.

          Erilaisista asiakastyypeistä tai yritykseen palveluiden hankintaan vaikuttavista tahoista luotiin segmentit. Kullekin segmentille mietittiin segmenttiä puhuttelevat myyntiargumentit ja asiakkuuden hoitosuunnitelemat (asiakastyytyväisyyden ylläpito, lisämyynti, aktiivinen markkinointi).

Tulokset:

          Yhtiön markkinointi ja myynti yksinkertaistui sekä tehostui.

          Eri kohderyhmille suunnattavat toimenpiteet helpottuivat.

          Yritys kykenee nyt tehokkaammin kertomaan markkinalla, miksi juuri heidät tulisi valita tai miksi heidän palveluitaan kannattaa ostaa myös jatkossa.

          Henkilöstö ymmärtää paremmin yrityksen vahvuudet ja tuntee ylpeyttä yritykseen erottavasta osaamisesta.

          Muuta: Vastaavia myynnin ja markkinoinnin kehityshankkeita olemme toteuttaneet kymmenille palveluyrityksille ja BtoB-yrityksille. 

Näytä kaikki referenssit
Powered by Soketti CMS Lite