CASE - INVESTOINTITARPEEN JA ANSAINNAN KARTOITUS SEKÄ KILPAILIJAKARTOITUS JA MARKKINAPOTENTIAALINEN ARVIOIMINEN

          Toimiala: Metalli

          Liikevaihto: 5 M€

          Henkilöstö: 15

Ongelma/haaste:

Yhtiölle oli tarjottu ostettavaksi uutta liiketoiminta-aluetta, joka tukee yhtiön olemassa olevaa liiketoimintaa.

 

Ratkaisu:

          Yhtiölle laadittiin kattava selvitys uuden mahdollisesti ostettavan liiketoiminnan markkinapotentiaalista, nykyisistä markkinoista ja investointitarpeesta, joka sisälsi laskelmat sekä luopuvan yrittäjän kauppahinnan osuudesta että asiakasyhtiömme kannalta vaadittavien investointien määrästä.

          Asiakkaalle laskettiin tuottopotentiaalin avulla ennustettu liiketoiminnan kassavirta ja sitä kautta todettiin aika, jonka kuluessa investointi maksaa itsensä takaisin.

          Suunnitelma käsitti lisäksi markkina- ja kilpailijakartoituksen.

          Projektille haettiin 70 % julkinen avustus aluerahastolta.  

Tulokset:

          Suosituksemme mukaisesti yhtiö päätti olla ryhtymättä hankkeeseen korkean burn raten ja alhaisen tuottopotentiaalin ja katteen sekä olemattoman jälkimarkkinapotentiaalin vuoksi.

Näytä kaikki referenssit
Powered by Soketti CMS Lite