CASE - LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

          Toimiala: Terveydenhuolto

          Liikevaihto: 3,5Me,

          Henkilöstö: 30

Ongelma/haaste:

Vuonna 2008 käynnissä on sukupolvenvaihdos. Jatkajalla on halua kasvattaa ja kehittää yritystä. Yrityksellä ei kuitenkaan ole koskaan ollut selkeää strategiaa eikä liiketoimintasuunnitelmaa. Vanha omistaja omaa paljon hiljaista tietoa, jota ei ole kirjattuna mihinkään. Yhtiön toiminnassa on paljon kehittämiskohtia, joihin ei ole osattu vastata. 

Ratkaisu:

          Yhtiölle laadittiin kasvuun tähtäävä liiketoimintasuunnitelma, jossa suunniteltiin strategia vuosille 2009-2014.

          Projektille haettiin ja saatiin julkista avustusta, jolla katettiin merkittävä osa Yhtiölle syntyvistä kustannuksista.

          Prosessiin osallistuvat sekä vanha että uusi omistaja, mikä mahdollisti hiljaisen tiedon siirron ja kirjaamisen systemaattisesti.

          Suunnitelma käsitti operatiivisen ja taloudellisen suunnitelman sekä konkreettiset toimenpiteet kasvulle ja yrityksen eri osa-alueiden kehittämiseksi.

Tulokset:

          Yhtiön liikevaihto lähti selkeään kasvuun. Vuonna 2010 Yhtiö avaa uuden klinikan jonka myötä liikevaihto kasvaa noin 50 %.

          Yhtiössä on käynnissä toimet prosessien ja kannattavuuden kehittämiseksi.

          Yhtiön sukupolvenvaihdos sujui ongelmitta. Uusi omistaja sai loistavan startin uralleen yrityksen johdossa .

Näytä kaikki referenssit
Powered by Soketti CMS Lite