CASE - PÄIVITETTY KETJUOHJAUSMALLI JA KASVULIIKETOIMINTASUUNNITELMA

                  Toimiala: Kirjojen vähittäiskauppa

          Liikevaihto: 28 M€

          Henkilöstö: 6 hlöä + n.40 liikettä

Ongelma/haaste:

Markkina on voimakkaasti kahden suuren pelurin dominoima. Iskoilla ketjuilla on paljon resursseja ja voimakas ketjuohjaus, mutta päätöksenteko yksittäisissä liikkeissä on hyvin rajoitettua. Tähän kilpailtuun markkinaan pitäisi päästä tunkeutumaan yksityisten kauppiaista koostuvalla ketjulla hyödyntäen pienen ja yksityisen ketjun keskeisiä kilpailuetuja ja ominaispiirteitä.

Ratkaisu:

          liiketoimintasuunnitelman pohjalta laadittu operatiivinen suunnitelma siitä, kuinka ja millaisin askelin kasvua ja uudistumista tulee käytännössä tehdä.

          Hallintomalli rakennettu uudelleen vastaamaan ketjun ominaispiirteitä.

Tulokset:

          Ketju pystynyt ainoana toimijana markkinoilla kasvattamaan asiakasvirtojaan.

          Ketju laajentunut pienin mutta suunnitelluin askelin kohti asetettua kokoluokkaa.

          Uuden hallintomallin toimivuus päästy osoittamaan jo käytännössä selkein liiketoiminnan kehitysaskelein.

Näytä kaikki referenssit
Powered by Soketti CMS Lite