Palvelut

Autamme kasvattamaan asiakasyritystemme arvoa. Edistämme asiakasyritystemme omistaja-arvon kasvattamista yrityskohtaisten kehitysohjelmien sekä rahoitus- ja yritysjärjestelyiden avulla. Palvelumme jaetaan kolmeen ryhmään: yritysjärjestelypalvelut, strategiapalvelut sekä myynnin ja markkinoinnin palvelut.

 

Strategiapalvelut

Liiketoimintasuunnitelma auttaa ennakoimaan ja suunnittelemaan yrityksesi tulevaisuutta. Se antaa apuvälineitä yrityksen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Liiketoimintasuunnitelman avulla yhtiö pystyy muuttamaan strategiansa ja suunnitelmansa taloudellisiksi luvuiksi.

Omistaja-arvoanalyysi tähtää yrityksen operatiivisen tehokkuuden lisäämisen, strategisen kyvykkyyden parantamiseen ja sitä kautta yrityksen arvon määrittämisen kautta suosituksiin yhtiön omistajille keskeisistä arvoa kasvattavista tekijöistä.

Kannattavuuden kehittäminen tähtää yrityksen parempaan taloudelliseen tuottavuuteen. Jokaisen yrityksen tavoitteena on toimia omalla liiketoiminta-alueellaan mahdollisimman kannattavasti, minkä vuoksi kannattavuuden kehittämiseen kohdistuu yrityksissä myös runsaasti kehittämistoimia.

Ota yhteyttä

 

Yritysjärjestelypalvelut

Yritysjärjestelyt sisältävät kokonaisvaltaisen avustamisen niin yritysmyynneissä ja yritysostoissa kuin muissakin yritysjärjestelyissä, kuten yritysrakenteen kehittämisissä tai vaikkapa sukupolvenvaihdoksissa. Yritysjärjestelyihin liittyy kiinteästi arvon määrittäminen. Vastaamme hankkeiden valmistelusta ja tarvittavista osakokonaisuuksista, kuten due diligence –prosessista, aina sopimuksen allekirjoittamiseen asti.

Rahoituksen hankinta kattaa sekä oman että vieraan pääomanehtoisen rahoituksen hankkimisen asiakasyrityksille sekä niiden yhdistelmiä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  Otamme kokonaisvastuun hankkeiden valmistelusta ja läpiviennistä aina sopimuksen laadintaan asti.

Yrityksen arvonmääritys sisältää kattavan analyysin yrityksen arvosta. Arvonmääritys suoritetaan perusteellisesti käyttäen eri arvonmääritysmenetelmiä, huomioiden etenkin pk-yritysten ominaisuudet. Laadimme yrityksen käyvästä arvosta puolueettoman ja realistisen arvion, jossa otetaan huomioon liiketoiminta, taloudellinen kehitys, toimiala ja markkinat sekä liiketoimintamahdollisuudet.

Ota yhteyttä: Markku Honkanen 

 

Myynnin ja Markkinoinnin palvelut

Markkinoinnin strategian tehtävä on auttaa tekemään yrityksestä, sen palveluista ja/tai tuotteista tunnettuja haluttujen kohderyhmien keskuudessa. Määrittelemme kohderyhmät, myynnin argumentit, toimivimman keinovalikon sekä laadimme toimenpidesuunnitelmat.

Brändin kirkastus auttaa terävöittämään yrityksen ja sen palveluiden tai tuotteiden johtamista ja viestintää. Yhdessä yrityksen vastuuhenkilöiden kanssa määrittelemme keskeiset kilpailuedut ja vahvuudet. Kirjaamme kilpailijoista erottavat brändilupaukset ja pääviestit sekä teemme suunnitelman siitä, miten ne jalkautetaan omalle organisaatiolle, asiakkaille ja kumppaneille.

Asiakkuuksien hoitosuunnitelma auttaa uusien asiakkaiden hankkimisessa ja nykyisten asiakkuuksien pitämisessä ja kasvattamisessa. Palvelu sisältää potentiaalin prospektoinnin, liidien generointimallien suunnittelun sekä kohderyhmäkohtaisten markkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden määrittelyn. Nykyisten asiakkaiden kohdalla kehittäminen pitää sisällään asiakkaiden segmentoinnin ja luokittelun. Valituille segmenteille ja asiakasluokille suunnitellaan toimenpiteet, jotka lisäävät asiakastyytyväisyyttä, asiakaspitoa ja mahdollistavat aktiivisen lisämyynnin.

Ota yhteyttä

Powered by Soketti CMS Lite